Obhajca

JUDr. Mgr. Lukáš Grežďo – obhajca

Obhajcom môže byť len advokát. Obhajca poskytuje potrebnú právnu pomoc vo všetkých štádiách trestného konania, na obhajovanie záujmov obvineného, obžalovaného, účelne využíva prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä sa stará sa o to, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného, obžalovaného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.

Advokát v trestnom konaní je pre svojho klienta najmä poradcom, zástupcom ako i zárukou uplatňovania všetkých jeho práv v zmysle právnych predpisov, ktoré mu patria a aby sa nestal obeťou nespravodlivého procesu.

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770