Založenie s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej aj ako „s.r.o.“) je po živnostiach prevádzkovaných fyzickými osobami druhou najčastejšou formou podnikania na Slovensku. S.r.o. je právnická osoba a proces od jej založenia po jej vznik zápisom do obchodného registra v zásade pozostáva z niekoľkých krokov.

Od založenia až po vznik s.r.o. je potrebné absolvovať tieto kroky:

  • spísanie zakladateľských dokumentov,
  • preukazovanie bezdlžnosti voči daňovému úradu a sociálnej poisťovni,
  • získanie živnostenského oprávnenia,
  • splatenie základného imania,
  • podanie návrhu na zápis do obchodného registra,
  • vznik zápisom do obchodného registra.

So všetkými týmito krokmi a vytvorenia s.r.o. pre Vás na mieru Vám pomôžeme v našej advokátskej kancelárii.

Mgr. Lukáš Grežďo – advokát

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770