Konečný užívateľ výhod – zápis

Na základe zákona o legalizácii príjmov z trestnej činnosti je každá spoločnosť s ručením obmedzením, ktorá vznikla do 31.10.2018 povinná nahlásiť obchodnému registru do konca roka 2019 údaje o konečných užívateľoch výhod.

Sankcia pre nedodržaní tejto povinnosti predstavuje 3310,-€.
Keďže doba pri vybavovaní tejto záležitosti na registrových súdoch môže trvať niekoľko dní, ale aj týždňov, odporúčam Vám vyriešiť túto povinnosť čo najskôr a neriskovať tak platenie zbytočnej pokuty.

Kto je definovaný ako konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod je minimálne jedna fyzická osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

  • má podiel na základnom imaní spoločnosti minimálne 25 % (či už priamo alebo nepriamo)
  • má podiel na hlasovacích právach v spoločnosti minimálne 25 % (či už priamo alebo nepriamo)
  • má právo na hospodársky prospech (zisk) dosiahnutý z činnosti spoločnosti najmenej vo výške 25 %
  • má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán (napr. konateľa), dozorný orgán alebo akéhokoľvek ich člena
  • iným spôsobom ovláda spoločnosť

Ponúkam Vám preto svoje služby pri tomto procese.

Cena za kompletný úkon predstavuje 49,-€

V prípade záujmu ma prosím kontaktujte telefonicky na 0903 215 770 prípadne cez nasledovný kontaktný formulár:

Kontaktný formulár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prvá základná konzultácia zdarma!

Kliknite sem pre kontaktný formulár alebo priamo volajte 0903 215 770